Glengettie Tea - A favourite in Wales for generations

The combination of distinctive flavour and quality has made Glengettie a favourite in Wales for many years.

This tea has been specially designed to complement the region’s soft water and was developed and introduced to Wales almost 50 years ago. Glengettie’s reputation has been handed down from generation to generation meaning that, in Wales, there’s always time for a nice cup of Glengettie.

The Glengettie range is available from all leading supermarkets and grocers, predominantly in Wales and surrounding area.Te Glengettie - ffefryn yng Nghymru ers cenedlaethau

Mae'r cyfuniad o flas arbennig ac ansawdd wedi gwneud Glengettie yn ffefryn yng Nghymru ers blynyddoedd lawer.

Mae'r te hwn, a gafodd ei ddatblygu a'i gyflwyno yng Nghymru dros 50 mlynedd yn ôl, wedi'i greu'n arbennig ar gyfer dwr meddal y wlad. Mae enw da Glengettie wedi cael ei drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth o Gymry'n sy'n mwynhau paned dda o de.

Mae cynnyrch Glengettie ar gael mewn archfarchnadoedd a siopau groser blaenllaw, yn bennaf yng Nghymru a gerllaw'r ffin.

© Glengettie 2013      Contact Us / Cysylltwch ni      Privacy Policy / Polisi Preifatrwydd      Terms & Conditions / Amodau a thelerau      Site Map / Map Gwefan